Tekstikoko: A A A

Kuoleman kohdatessa

SANA SURUN JA IKÄVÄN AIKAAN

Olette menettäneet läheisen ja rakkaan ihmisen. Surun ja ikävän matkalla tarvitsemme toistemme tukea ja rohkaisua. Seurakunta haluaa rohkaista Teitä myös Jumalan sanalla. Kauan sitten psalmin kirjoittaja koki Jumalan lohdutusta elämän vaikealla matkaosuudella ja kirjoitti: "Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi." (Psalmi 23:4)
 

HAUTAJAISEN JÄRJESTELYTLäheisen kuolema tuo järjesteltäväksi paljon sellaisia käytännön asioita, joihin ei ole osannut valmistautua ja jotka vaativat voimia ja vaivannäköä. Seurakunta haluaa tukea Teitä tällä monien käytännön asioiden hoitamisen tiellä näillä siunaus- ja hautausohjeilla.

1. Vainajan kuljetus
Hautaustoimiston kanssa on hyvä sopia vainajan arkusta, arkkuun laittamisesta ja kuljetuksesta kappeliin.

2. Siunauksesta sopiminen
Seurakunnan taloustoimistossa sovitaan siunauksen ajankohdasta, siunaavasta papista, sanomakellojen soitosta sekä vainajan muistamisesta jumalanpalveluksessa. Lupa hautaamiseen, joka usein annetaan joko omaisille tai hautaustoimiston väelle, on toimitettava siihen seurakuntaan, johon vainaja haudataan.

3. Siunauskeskustelu
Siunauksen toimittavan papin kanssa omaisten on hyvä keskustella siunauksen ja muistohetken ohjelmasta, vainajan elämästä sekä surun ja ikävän ajan tunteista ja voimavaroista. Siunauskeskustelun luontevin paikka on vainajan tai jonkun hänen läheisensä koti. Siunauskeskustelu voidaan käydä myös virastossa. Virsi- ja musiikkitoivomusten osalta voidaan kääntyä myös suoraan kanttorin puoleen.

4. Hautapaikka ja hautausmaksut
Hautapaikasta ja hautausmaksuista sovitaan sekä Nurmeksen että Höljäkän hautausmaiden osalta seurakunnan hautausmaan toimistossa Nurmeksessa. Oman seurakunnan veteraani- ja lottatunnuksen saaneille jäsenille hautapaikka ja hautausmaksut (haudan avaus, peitto ja peruskunnostus) ovat ilmaisia. Kunniaosoituksesta ja havuseppeleen laskusta sotaveteraanien ja sotainvalidien siunaus- ja hautaustilaisuuksissa on omaisten sovittava aina erikseen sen järjestön kanssa, johon vainaja on kuulunut. Kunnianosoituksen musiikkista sovitaan aina siunaavan papin ja kanttorin kanssa.

5. Muistotilaisuuspaikka
Muistotilaisuuden pitopaikan valitsevat ja päättävät omaiset. Seurakunnan tiloista muistotilaisuuden pitopaikoiksi soveltuvat hyvin seurakuntakeskus ja rukoushuone. Nämä tilat varataan aina taloustomistosta. 

6. Kuolleen muistaminen
Kuolleen muistamisen - "kiitostamisen" - tavallisin ajankohta on siunausta seuraava sunnuntai. Siunattujen ja haudattujen nimet luetaan silloin seurakunnan jumalanpalveluksessa esirukouksen yhteydessä ja heidän muistokseen sytytetään kynttilät. Muistamisen yhteydessä soi urkumusiikki. Jos suvun perinteeseen kuuluu nousta kuuntelemaan nimen lukemista, se on mahdollista. Muistokynttilän saa halutessaan noutaa jumalanpalveluksen päätyttyä sakastista itselleen.

7. Muita käytännön asioita
Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Perunkirjoitusta varten tarvitaan virkatodistus. Sen saa Kuopion aluekeskusrekisteristä. Hautauskulujen peittämiseksi on mahdollisuus anoa hautausavustusta kaupungin sosiaalilautakunnalta.


Hautaan siunaaminen. Lue lisää.
Siunaustilaisuuden kulku. Lue lisää.

 


pdf liite

Ohjeita hautauksesta huolehtiville