Tekstikoko: A A A

Hiljenny hetkeksi

Tule, Pyhä Henki

Kun hiljennyt lauantaina (30.5.2020), helluntaiaattona, mietiskelemään tulevaisuutta, voit harjoittaa kristillistä mietiskelyä Herran sanan äärellä, lukemalla Jesajan kirjan luvusta 59 jakeet 20, 21, jotka kuuluvat Kirkkoraamattu 1992 mukaan:

”Mutta Siioniin Herra tulee vapauttajana, Jaakobin jälkeläisten luon lunastajana, kun he luopuvat rikkomuksistaan, sanoo Herra.

Herra sanoo heille: ’Tämä on minun lupaukseni (hepr. ’beriti’ = ’liittoni’, KR -38): ei väisty minun henkeni (hepr. ’ruchi’. ’Henkeni’, KR -38) sinun yltäsi eikä katoa minun sanani, jonka olen suuhusi antanut, ei sinun suustasi, ei jälkeläistesi eikä sinun jälkeläistesi jälkeläisten suusta’, sanoo Herra, ’ei nyt eikä milloinkaan.’”

Herran sanan mukaan kansa oli syntiensä vallassa ja siksi Herra ei kuullut heitä. Heistä sanotaan: ”Myrkkykäärmeen munia he hautovat, hämähäkin seittejä kutovat. Jos niitä munia joku syö, hän kuolee. Jos niistä jokin särkyy, siitä kuoriutuu kyy (Jes. 59: 5).” Siksi tuomio oli tulossa ja Herra ”maksaa kaikille heidän tekojensa mukaan, vihastuu vastustajilleen, kostaa vihollisilleen ja kostaa myös kaukaisille rannoille, niin että lännen äärillä pelätään Herran nimeä ja auringon nousun puolella hänen kunniansa kirkkautta. Se, mikä tulee, tule kuin patonsa murtanut virta, jonka Herran tuuli on ajanut liikkeelle (59: 18, 19).”

Mutta heille, jotka katuvat syntejään ja uskovat Jumalaan, heille Jumala tulee vapauttajana. Hän lunastaa heidät. Hän lunastaa heidät syntien vankeudesta.

Hän lähettää oman rakkaan Poikansa. Hän on Messias, Daavidin suvusta. Hänen yllään on Herran Hengen varustus. Hän pelkää Jumalaa ja hänessä asuu Jumalan Viisaus (Jes. 11: 2, Sananl. 8: 1, 12, 32-36). Hän ilmoittaa Herran sanan ja lupaa Isän luota Pyhän Hengen seuraajilleen (Joh. 14: 16). Hän kuolee ristillä julman kuoleman ja hänet haudataan. Mutta Jumala herättää hänet kuolleista. Hän ilmestyy seuraajilleen ja sitten Jumala ottaa hänet taivaaseen. Seurakunta jää odottamaan Henkeä korkeudesta. Kun Henki tulee, he kykenevät saarnaamaan Jeesuksen nimessä parannusta ja syntien anteeksiantamista kaikille kansoille (Luuk. 24: 47).

Henki kiinnittää sinut Jeesuksen seuraajien joukkoon, Jeesuksen aikaansaamaan Uuden liiton seurakuntaan (Jes. 42: 6; 49: 8). Kasteen kautta tullaan tähän liittoon, josta Jes. 54: 10 lupaa: ”Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi.”

Henki on Jumala, siksi tekstimme (Jes. 59: 21) sana tulee ymmärtää ja kirjoittaa isolla kirjaimella: ”minun Henkeni”; toisin sanoen hän ei ole esim. persoonaton tuuli, vaan persoona, Pyhä Henki. Tuulta, sadetta tai tulta voi kyllä Jumala käyttää vertauskuvana ja kirjaimellisesti, kun hän kertoo Hengestä tai välittää hänet (Jes. 44: 3, Joh. 3: 8, Ap.t. 2: 2-4).

Tämä on meidän lunastuksemme, että Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista, jotta me voisimme saada syntimme anteeksi ja voisimme olla matkalla taivaaseen uskon kautta häneen. Pyhä Henki antaa uuden kuuliaisuuden. Jeesuksen oma tahtoo elää hänen tahtonsa mukaan, tahtoo hylätä itsekkään omaan napaan tuijottelun ja alkaa nähdä lähimmäisen Jumalan silmissä arvokkaana (Joh. 14: 15). Käy Jeremian kirjan Herran sana toteen: ”Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani (Jer. 31: 33).”

Henki kokoaa väkeä juutalaisten joukosta (Jes. 10: 21, Room. 11: 26) sekä kaikista muista kansoista; tämä joukko yhdessä on se Messiaan jälkeläisten joukko, joilla on häneltä saatu Pyhä Henki ja sana (Jes. 53: 10).

Tässä jälkeläistenkin saamassa Hengessä ja sanassa täyttyy se jo Aabrahamin saama lupaus, ”sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan kansat”, 1. Moos. 22: 18. Entä sitten juutalaiset, joille ensin tuli sanoma Jeesuksesta Kristuksesta? Miksi he kaikki eivät usko? Vaikka he tosin ovat paatuneet usein tämän sanoman äärellä, ei todistus heille ja esirukous heidän puolestaan tule lakata. Paavali Pyhän Hengen johtamana kirjottaa tulevasta toivosta heidän suhteen: ”Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus: paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu: -Siionista on tuleva Pelastaja, hän poistaa jumalattomuuden Jaakobin jälkeläisistä. Ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan: minä otan pois heidän syntinsä (Room. 11: 25-27).”

Pelastuksen sanan voima säilyy sukupolvesta toiseen, se ei vanhene. Miksi? Siksi, koska sen antanut Herra elää.

Oletko rukoillut kummilapsesi puolesta viime aikoina? Oletko tuonut lapsesi Herran sanan ääreen? Meillä kristityillä on vastuu kertoa lapsille Jeesuksesta. Emmehän jätä sitä tekemättä?

Rukoilkaamme:

Taivaallinen Isä, sinä tiedät, mitä kansasi tarvitsee. Lähetä Pyhä Henkesi keskelle epävarmuuttamme ja ahdistustamme. Vahvista Hengelläsi heikot, paranna sairaat, lohduta murheelliset. Anna toivonsa menettäneille uusi toivo. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

(Evankeliumikirjasta.)

Antti Martikainen, Nurmeksen ev.-lut. seurakunnan pastori

 

 

 

               "Me odotamme Hänen tulemistaan                   kunniassa.”

 

Tämän viikon torstaina vietämme Helatorstaita. Helatorstain psalmista 47:

”Jumala nousee valtaistuimelleen, riemuhuudot kaikuvat, pasuunat soivat. Ylistäkää Jumalaa, kuningastamme, ylistäkää ja laulakaa! Hän on koko maailman kuningas. Laulakaa hänelle psalmi. Jumala on kansojen kuningas, hän istuu pyhällä istuimellaan. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.”

Helatorstai on suuri juhlapäivä kirkossamme. Kristus nousee silloin ylös taivaaseen opetuslapsiensa nähden. Kaikki kansat saavat todistaa: Kristus on ylös noussut! Totisesti on noussut! Kuolema on voitettu. Mekin saamme kerran nousta kuolleista, ja nähdä kaikki rakkaamme rajan toisella puolen. Meille on koti valmistettuna taivaassa, jossa kaikki pimeys on poissa. Jeesus on meille tie taivaaseen, sinne Hän hakee meidät kerran. Saamme iloiten ja riemuiten kertoa tätä sanomaa myös toisille ihmisille ja kansakunnille. Jeesus lähettää meidätkin julistamaan evankeliumia kaikille luoduille. Helatorstain päivän teksteistä Apostolien tekojen 1. luvusta: ”Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän.” Tämän saamme uskoa, ja tätä odottaa. Niin kuin messun ehtoollisliturgiassa laulamme: ”Me julistamme Hänen kuolemaansa. Me todistamme Hänen ylösnousemustaan. Me odotamme Hänen tulemistaan kunniassa.” Halleluja!

Sari Meriläinen kanttori Valtimon kirkkopiiri Nurmeksen ev.lut. seurakunta