Tekstikoko: A A A

Hiljenny hetkeksi

                

Kirje Sinulle

 

Rakas ystävä, tuttu tai tuntematon. Useimmilla meistä on muistoja lapsuudesta, sen aurinkoisista päivistä mutta myös sateisista, ikävistäkin hetkistä. Ehkä sinunkin monia lapsuuden päiviä sävytti kaikesta elämän rosoisuudesta huolimatta lapsen ilon, sydämen rauhan ja toivon valoisat värit, jotka saattavat tuntua pyyhkiytyneen elämästä nuoruuden myrkyissä tai aikuisuuden paineissa. Lapsuus on menneisyyttä, ehkä se mennessään vei lapsenuskonkin muuttuen maailman tarjoamaksi viisaudeksi ja luottamukseksi oman voiman varassa kulkemiseen. Synti houkutteli ja vei mukanaan. Mummoni katekismuksessa on puhuttelevat sanat:"Jos Pyhä Henki ei saa lapsena kastettua hoitaa Kristuksen yhteydessä, maailman henki valtaa ihmisen sydämen. Vain hämärästi hän ikävöi Jumalaa ja iäisyyttä. Hän tuntee elämänsä tyhjyyden, ja ajoittain synti vaivaa häntä". Siinä myös todetaan: "Niin me ilman Pyhää Henkeä olemme kylmät, ilman sisällistä rauhaa ja iloa, vanhurskautta ja jumalallista viisautta, ilman nöyryyttä ja omantunnon väristyksiä". Jos tunnet sinunkin kohdalla käyneen näin ja tahdot takaisin menettämäsi hyvän omantunnon ja sydämen rauhan, siis takaisin Kristuksen yhteyteen, on Lutherilla sinulle neuvo: "Sen siis jonka on löydettävä Kristus, on ensin löydettävä seurakunta. Kuinka tiedettäisiin, missä on Kristus ja hänen uskonsa, ellei tiedettäisi, missä hänen uskovaisensa ovat. Ei myöskään se joka tahtoo tietää jotakin Kristuksesta, saa luottaa itsehensä; hän ei saa oman järkensä avulla rakentaa omatekoista siltaa taivaaseen, vaan hänen pitää menemän seurakuntaan ja siltä etsien kyselemän. Seurakunta, kirkko ei olekaan puuta ja kiveä, vaan joukko Kristukseen uskovia ihmisiä. Heihin on pitäydyttävä ja tarkattava heidän uskoansa, heidän elämäänsä ja opetustansa. Heidän keskuudessaan Kristus varmasti on, sillä kristillisen seurakunnan ulkopuolella ei ole olemassa mitään totuutta, ei mitään Kristusta, ei mitään autuutta". Jeesus Kristus on ristin kärsimyksessä ja kuolemassa sovittanut sinunkin syntisi ja ylösnousemuksessa avannut mahdollisuuden uuteen alkuun ja elämään Jumalan valtakunnan kansalaisena, tule kotiin! Kristuksen seurakunnalle Jeesus antoi taivaan valtakunnan avaimet ja synninpäästön vallan ja Pyhän Hengen voiman, jolla jokainen armoa ja rauhaa kaipaava päästetään synnin ja epäuskon murheista takaisin Jumalan lapsen rauhaan ja iloon. Siellä missä Hänen omansa, siellä Kristus ja syntien anteeksiantamus, joka annetaan katuvalle lahjaksi: yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Kristuksen tähden.  Herra on henki, ja missä Herran Henki on, siellä on vapaus! (2 Kor. 3:17) Jeesus muistuttaa omiaan: lahjaksi te olette saaneet, lahjaksi antakaa! Sen suurempaa lahjaa lähimmäiselle ei voi antaa kuin kutsua kilvoittelemaan taivastielle. Lahja kuuluu sinullekin, jolta lapsuus ja lapsenusko riistettiin. Kantakoon sinua iankaikkisen Jumalan käsivarret.

 

Terveisin Erik Reinikka, kesäteologi, Nurmeksen ev.lut.seurakunta.