Tekstikoko: A A A

Metsätalous

Metsää kaikkiaan 1.242,1 ha, metsämaata 1.221,4 ha metsätalouden käytössä
Metsälakikohteita n. 17,1 ha
Metsäsuunnitelma voimassa vuoden 2026 loppuun.

 

 

METSO – MAHDOLLISUUS OMAEHTOISEEN METSIEN SUOJELUUN

 

Internetin maailmassa tieto kulkee ja sähköpostiin kilahtaa monenlaisia tiedotteita. Näin yhtenä päivänä  kilahti sähköpostiin esite METSO- suojelusta. Kiinnostuin asiasta ja lähetin postin edelleen Lieksan seurakunnan metsäpäällikölle, joka on apunani metsäasioissa. Nurmeksen ja Lieksan seurakunnalla on metsäyhteistyösopimus, joka on erittäin hyvä ja toimiva. Näin voin  aina kääntyä asiantuntijan puoleen, kuten tässäkin Metsoasiassa. Yhdessä sitten  päätettiin, että lähdetään viemään tätä asiaa eteenpäin ja tutkailtiin Metso- ohjeistusta ja päätettiin hakea avustusta kohteiden inventointiin. Avustusta saatiin haettu määrä eli 7.000 €, jolla summalla kartoitustyö saatiin suoritettua kesän 2012 ja 2013  aikana.  Inventointityössä oli apuna Metsäkeskuksen ammattilaiset, jotka tekivät maastotyön.

 

Perustamistyö on aikaa vievää ja se tulee tehdä ammatillisesti ja hyvin.  Inventoinnin aikana tehtiin maastoretkiä kolme kertaa, jolloin kävimme metsäkuvioita läpi. Maastoretkeilyyn osallistui kolmannella  kerralla myös johtoryhmä. Näin luottamushenkilötkin saivat heti alkuvaiheessa tietoa, mistä on kysymys. Samoin asiaa esiteltiin kirkkoneuvostolle jo kartoitusvaiheesta lähtien. Kohteita nousi useampia, mutta tarkemmin Ely:n luonnonsuojelupäällikön kanssa niitä tutkittaessa lopulta jäljelle jäi kaksi kohdetta.

 

 Kohteiden on täytettävä ympäristöministeriön asettamat kriteerit. Alueiden tulee olla luonnonvaroiltaan monipuolisia ja eliölajien elinympäristöinä arvokkaita metsiä. Tällaisia käytännössä ovat esim. runsaslahoiset kangasmetsät, kalliometsät, korpimetstä, letot tai luonnontilaiset pienvesien metsät. Lisäksi suojelulla turvataan metsien monipuolista virkistyskäyttöä ja luonnonharrastuksen tukemista. Taajamien lähellä olevia suojelualueita voidaan hyödyntää myös kouluopetuksessa ja muussa luontokasvatuksessa, joten tässäkin mielessä suojelupäätös on antoisa.

 

Meillä  päädyttiin kahteen kohteeseen yht. 18,8 ha:n alueeseen.  Toinen alue käsittää kaunista lehtomaista kalliometsämaisemaa rehevine aluskasvillisuuksineen  rajoittuen vesistöön. Tämä alue sijaitsee n 16 km päässä Nurmeksen kaupungin keskustasta. Toinen alue 10,8 ha on Vinkervaaran aluetta aivan kaupungin tuloväylän varrella rajoittuen Pieliseen. Joka aamu töihin ajaessa saan ihailla tätä Vinkervaaran rinnettä ja olla hyvällä mielellä, että tätä kaunista maisemaa ei koskaan tuhota. Nämä molemmat  kohteemme  soveltuvat erittäin hyvin virkistyskäyttöön ja Vinkervaaran alue myös koulujen opetuskäyttöön hyvän sijaintinsa puolesta.  Näille suojelualueille voidaan rakentaa myös luontopolkuverkostoa sekä nuotiopaikkoja, joten alueiden käyttöä voidaan tulevaisuudessa kehittää ja hyödyntää.

 

Suojelu on täysin vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa. Suojelualueen perustamisesta on saatu käypä korvaus, joka perustuu kohteen taloudelliseen arvoon maapohjan säilyessä seurakunnalla.

 

Rohkaisen kaikkia seurakuntia, jotka omistavat metsiä, tutkailemaan löytyykö Metso-suojeluun sopivia alueita ja ryhtymään suojelualueiden perustamisiin. Prosessi vaatii paperityötä ja kartoitustyötä, mutta tällaisissa projekteissa itsekin oppii aina uutta ja tapaa mielenkiintoisia alan ammattilaisia. Näin voimme jättää tuleville sukupolville koskemattomia metsäaarteita.

 

Nurmeksessa 16.05.2014

 

Riitta Taskinen

Nurmeksen  seurakunnan talouspäällikkö


pdf liite

Opaskirjanen Nurmeksen Metsokohteista