Tekstikoko: A A A

Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia

Nurmeksen seurakunta on osaltaan toteuttamassa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä: "Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni".

Jeesus lähetti opetuslapsensa julistamaan evankeliumia ja samalla tavalla olemme mekin lähetetyt. "Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi: Ottakaa Pyhä Henki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut". Meitä kaikkia kutsutaan Jumalan valtakunnan työhön, jossa saamme olla mukana levittämässä ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Vapahtajastamme ja heijastelemassa hänen rakkauttaan lähimmäisiimme lähellä ja kaukana. Saamme myös rukouksin muistaa nimikkolähettejä, heidän perheitä ja työtä maailmalla sekä nimikkokohteitamme jotta Kaikkivaltias Jumala siunaisi työn. 

Nurmeksen seurakunnan lähetystyön perusrungon muodostaa nykyään lähetyskirpputori ja kahvio Herrankukkaro. Vapaaehtoisvoimin toimiva kirpputori on avoinna perjantaisin klo 10- 15 ja lauantaisin klo 10- 13. Kirpputori toimii osoitteessa Pappilantie 1 C, 75530 Nurmes. Kirpputorilla palvelee myös kahvio. Vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua lähetyssihteeri Sanna Tolvaselle 050-3864922.

Vuosittain järjestettäviä myyjäisiä ovat esimerkiksi isäinpäivä- ja joulumyyjäiset. Talkoolaisten valmistamat leivonnaiset ja käsityöt saavat seurakuntalaiset kerta toisensa jälkeen ostamaan myyntipöydät tyhjiksi. Lähetystapahtumissa lähetysjärjestöt kertovat viimeisintä tietoa toiminnastaan. Suomen viidenneksi suurin kirkko täyttyy viimeistä paikkaa myöten laulavista seurakuntalaisista Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksissa.

Lähetystyöstä vastaavat työntekijät
 * Lähetystyöstä vastaava pappi: kirkkoherra
 * Lähetyksen viranhaltija Sanna Tolvanen 050 386 4922

Nurmeksen seurakunnassa toimivat seuraavat lähetyspiirit:

Lähetyspiiri ELY:n työn hyväksi.

Käsityö- ja keskustelupiiri toimii käsityöpiirinä kaikkien nimikkolähettien työn hyväksi. Kokootumiset kerran kuukaudessa tiistaisin klo 12 rukoushuoneella. 

Piirien kokoontumisajat näkyvät kirkollisissa ilmoituksissa. Tervetuloa mukaan piirien toimintaan!

LÄHETTIMME MAAILMALLA

Pirita ja Jarkko Korhonen, Tansaniassa Suomen Lähetyslentäjien kautta (MAF).

Teressa ja Janne Juhaninmäki, Nepalissa Suomen Lähetysseuran kautta. 

Henkilö Etu-Aasiassa, Suomen evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta. 
 

Seurakuntamme tukee lähetystyötä myös Suomen Pipliaseuran ja Medialähetys sanansaattajien kautta.

MUUT KOHTEEMME MAAILMALLA

 

TURVAKOTI DIKONI, VENÄJÄ

Dikoni perustettiin Viipuriin vuonna 1997 Lahden Diakoniasäätiön toimesta. Kesällä 2010 keskus siirtyi Inkerin kirkolle. Turvakoti tarjoaa apua vaikeissa oloissa eläville lapsille ja heidän perheilleen, joissa on köyhyyttä, alkoholismia ja asunnottomuutta. Osa avunsaajista on paperittomia maahanmuuttajia.

Viime vuosina Dikonin toimintaa on kehitetty voimakkaasti, mistä on tullut kiitosta myös viranomaisilta. Toimintatapa, jossa pyritään näkemään perheen kokonaisvaltainen tilanne ja mahdollistamaan lasten paluu perheisiinsä, on Venäjällä uutta.

Dikonissa asuu jatkuvasti yli kaksikymmentä lasta. Hätätilanteissa keskuksessa majoittuu ajoittain vanhempia lastensa kanssa. Uusia asukkaita on koko ajan jonossa.

Dikonin olemassaolon aikana siellä käyneistä lapsista on aikuistunut ja itse tullut vanhemmiksi yli neljäsataa nuorta. Yli sata katulasta on lähetetty keskuksen kautta lastenkoteihin. Apua on saanut Dikonin toiminnan aikana yhteensä yli 1500 lasta. 

 

FOUNDIOUGNEN ALUEEN RUOKATURVAOHJELMA, SENEGAL

Uuden, vuoden 2015 alussa alkavan hankkeen tavoitteena on väestön ruokaturvan paraneminen toimeentulomahdollisuuksien lisääntyessä ja terveystilanteen kohentuessa. Tavoitteena on tarjota väestölle oikeus kestävään kehitykseen, laadukkaampiin terveys- ja sosiaalipalveluihin sekä puhtaaseen ja terveeseen ympäristöön.

Hanke pyrkii kohentamaan maaseutuväestön elinolosuhteita Soumin, Mbamin ja Gjilorin kunnissa Foundiougnen alueella. Alue on köyhää ja väestön ruokaturvaon uhattuna vähäistän toimeentulomahdollisuuksien takia. Päämääränä on vastata ruokaturvan haasteisiin kokokonaisvaltaisesti kolmen ohjelmaan kuuluvan projektin avulla:

-kestävän kehityksen tuella, jossa pyritään kohentamaan maatalouden tuottavuutta vesihuollon ja maatalouskoulutuksen ja koepuutarhojen avulla

-toisena projektina on terveydenhuollon kehittäminen

-kolmantena projektina on ympäristökoulutus, jolla taataan puhdas ja turvallinen ympäristö. Merkittäviä kehittämiskohteita ovat jätehuolto, kierrätys, biokaasu ja kompostijärjestelmät osana sanitaatiota ja puutarhojen ylläpito ja puiden istutus. (Suomen Lähetysseura 2014.)

Edellisen, vuonna 2014 Senegalissa päättyneen maaseudun elinolosuhteiden kehittämishankkeen loppuraportin voit lukea alla olevasta linkistä: 

http://seurakuntapalvelut.suomenlahetysseura.fi/fi/seurakuntapalvelut/?a=docs&congregation_no=382

 

TEDITE-HANKE, SAMBIA

TEDITE-hanke on kristillinen koulutus- ja kasvatushanke jota seurakuntamme tukee Evankelisen lähetysyhdistyksen (ELY) kautta. ELY tukee Kiteen Evankelisen Opiston TEDITE-hanketta Sambiassa. Hanke on Kiteen opiston, paikallisen luterilaisen kirkon (LECA) ja Suomen Ulkoministeriön yhteistyössä toteuttama kristillinen kasvatus- ja koulutushanke. (ELY 2014.)

KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

Kansainväliseen avustustoimintaan seurakuntamme osallistuu Lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun välityksellä. Kansainväliseen diakoniseen vastuuseen osallistumme tukemalla diakonian määrärahoista Kirkon Ulkomaanapua.

Joka kevät sadat nurmekselaiset ovat toteuttamassa Yhteisvastuukeräystä, jonka kautta autetaan hädässä olevia ihmisiä eri puolella maailmaa, myös Suomessa. Nurmeksessa Yhteisvastuukeräystä toteutetaan lista- ja lipaskeräyksin, arpoja myymällä ja monenlaisilla tapahtumilla. Keräysvaroista 60 % käytetään kehitysmaissa elävien ihmisten auttamiseen ja 40 % kotimaassa apua tarvitseville. Lähetyskirpputori Herrankukkaron helmikuun tuotto ohjataan Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

 

Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilö Sanna Tolvanen 0503864922.

 

 

 

Teressa ja Janne Juhaninmäki ovat olleet syksystä 2015 asti Nepalissa. Teressa toimii kehitysyhteistyön alueellisena kordinaattorina ja Janne kummilapsityön kordinaattorina ja tiedottajana. Suomen Lähetysseura tekee Nepalissa sekä kehitysyhteistyötyötä ja kirkollista työtä. 

Pirita ja Jarkko Korhonen perheineen. Jarkko työskentelee lentäjänä ja Pirita osa-aikaisena lentotukikohdan päällikkönä. Heidän tehtäviinsä kuuluvat alueen avustuslennot.

 

Lahjoita Kirkon Ulkomaanavun kautta.

Osta Toisenlainen lahja -tuo iloa monelle!

Tule vapaaehtoistyöhön Herrankukkaroon! Lisätiedot 0503864922/Lähetyssihteeri