Tekstikoko: A A A

Kirkkovaltuusto 2023 - 2026

 

Hakkarainen Tarja

Heikkinen Arto                                                             

Jaaranen Merja

Kainulainen Anneli

Karppinen Tyyne

Kilpeläinen Lilja

Korhonen Jaakko

Kotilainen Sirkka

Kärki Ella

Meriläinen Pertti

Mikkilä Hannu

Myllynen Ulla

Nevalainen Johanna

Niskanen Irma

Pantio Eeva

Pörsti Mikko

Rautiainen Miia

Romakkaniemi Juhani

Ryynänen Pertti

Sormunen Emma

Tolvanen Emmi

Väyrynen Anna-Liisa

Väänänen Soile

 

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Seurakuntavaaleilla neljän vuoden välein valitaan valtuusto. Puheenjohtajana toimii maallikko. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei valtuusto jonkin asian osalta toisin päätä (KL 7:6 §).

 

Kirkkovaltuusto päättää

  • seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista
  • perittävästä kirkollisverosta
  • rakennushankkeista ja
  • virkojen perustamisesta

Valtuusto valitsee jäsenet seurakunnan kirkkoneuvostoon joka toinen vuosi.

Esityslistat ovat nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla. Esityslista tai pöytäkirja ei ole koskaan yleisöjulkinen siltä osin, kun siinä on lain mukaan ehdottomasti salassa pidettävää tietoa.

Pöytäkirjat on nähtävillä kirkkoherranvirastossa valitusaikana. Muulloin tiedon julkisesta pöytäkirjasta saa pyydettäessä. Pyyntö saada tieto viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee.

(Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621)

 

Kirkkovaltuuston vuoden 2023 kokoukset

16.1

12.6

23.10

4.12