Tekstikoko: A A A

Konfirmaatio

Rippikoulu

Kristillinen kasvatus ja kasteopetus huipentuvat rippikouluun. Rippikouluun voi tulla sinä vuonna, jona täyttää 15 vuotta. Rippikoulu käydään tavallisesti omassa seurakunnassa ja se huipentuu konfirmaatiojuhlaan kirkossa ja sen jälkeen rippijuhliin kotona.

Konfirmaatioon voi osallistua rippikoulun käynyt, kastettu kirkon jäsen. Kastamattomat nuoret kastetaan rippikoulun yhteydessä, jos he haluavat tulla konfirmoiduiksi. Alle kahdeksantoistavuotias tarvitsee kirkkoon liittymiseen huoltajansa suostumuksen.

 

Rippikoulun opetus noudattaa valtakunnallista rippikoulun opetussuunnielmaa. Piispainkokous hyväksyi nykyisen rippikoulusuunnitelman "Suuri ihme" keväällä 2017.

Suunnitelman mukaisesti rippikoulussa tutustutaan kristinuskon sisältöön, pohditaan nuoren elämän tärkeitä kysymyksiä ja hiljennytään yhdessä Jumalan eteen.

Rippikoulun tavoitteena on, että rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä

KONFIRMAATIOMESSU

Konfirmaatio toimitetaan seurakunnan jumalanpalveluksessa. Konfirmaatio merkitsee vahvistamista. Seurakunta rukoilee nuoren puolesta ja rohkaisee tätä elämään tunnustamansa uskon mukaisesti.


Valkoinen alba muistuttaa kastepuvusta ja korostaa konfirmaation yhteyttä kasteeseen. Juhla on yksi etappi matkalla kohti itsenäistymistä ja aikuisuutta. Konfirmaatio koskettaa paitsi nuorta itseään myös hänen perhettään ja sukuaan.

Kummeja on kutsuttu mukaan siunaamaan omaa kummilastaan yhdessä rippikoulun opettajien kanssa. Näin kummin tehtävä ja konfirmaation yhteys kastehetkeen tulevat esille. Siunaamisen jälkeen nuoret esittävät konfirmaatiolaulun.

Konfirmaatiossa nuori saa monessa suhteessa täysivaltaisen kirkon jäsenen aseman. Hän voi sen jälkeen toimia kummina ja hän saa oikeuden käydä itsenäisesti ehtoollisella. 18-vuotta täytettyään hänet voidaan vihkiä kirkollisesti avioliittoon ja hän voi asettua ehdokkaaksi kirkollisvaaleissa. Äänestysoikeuden kirkollisiin vaaleihin hän saa jo 16-vuotiaana.

 
RIPPIJUHLA

Konfirmaatiojumalanpalveluksen jälkeen juhla jatkuu useimmiten kotona. Konfirmaation merkittävyys näkyy siinä, että yleensä iso joukko sukua osallistuu juhlaan. Myös rippikoulun opettajat ja isoiset voivat vierailla rippijuhlissa kutsuttaessa.

Nuoren kanssa voi yhdessä miettiä, keitä rippijuhlaan kutsutaan, ketkä ovat olleet elämän varrella hänelle läheisiä. Juhla rakentuu vapaasta yhdessäolosta ja tarjoilusta. Rippijuhlassa voidaan myös sytyttää ja polttaa loppuun kastejuhlassa saatu kastekynttilä.