Tekstikoko: A A A

Tietosuoja

 

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyssä. Nurmeksen ev.lut seurakunta toimii rekisterinpitäjänä asiakaspalvelumme edellyttämissä järjestelmissä.

Tietosuojaseloste on kunkin yksittäisen rekisterin tietosisältöä, tietojen käsittelyn oikeusperusteita sekä käyttötarkoituksia kuvaava dokumentti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet käy ilmi kunkin tietosuojaselosteen lopussa.  Tiedon korjaamista pyydetään kirjallisesti saapumalla kirkkoherranvirastoon Ikolantie 3, 75530 Nurmes.

Asiakastyössämme käytettävien tietojärjestelmien tietosuojaselosteet ohessa liitetiedostoina.

 


pdf liite

Jäsenrekisteri

pdf liite

Diakonia

pdf liite

Lapsi- ja perhetyö

pdf liite

Lähetystyö

pdf liite

Kasvatus

pdf liite

Henkilörekisteri

pdf liite

Luottamushenkilöt

pdf liite

Taloushallinto

pdf liite

Hautaustoimi

pdf liite

Kiinteistöhallinto