Tekstikoko: A A A

Pöytäkirjat ja päätökset

Kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, tarvittaessa myös johtokuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset ovat nähtävillä seurakunnan verkkosivuilla oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (KL 10 luku 23 §). Pöytäkirjat ovat nähtävillä verkossa vuoden ajan.

Käsiteltävät asiat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia, mutta pöytäkirjoihin tehdään ne poistot, joita salassapito- ja henkilötietolain arkaluontoisia tietoja koskevat säädökset edellyttävät.

Liitteitä ei julkaista verkossa.

 

Kirkkovaltuuston kokousajat v. 2023

16.1.

12.6.

23.10

4.12