Tekstikoko: A A A

Ajankohtaista

Nurmeksen seurakunnan vuoden 2022 talouden toteuma osoittautui ennakoitua paremmaksi. Toteuma on 135 029,08 euroa ylijäämäinen.

 

Nurmeksen ev.lut seurakunnan kirkkoneuvosto saa 28.3.2023 kokoukseensa vuoden 2022 tilinpäätöksen. Seurakunnan tilikauden tulos on 90 825,83 euroa ylijäämäinen mikä on 85 501,33 euroa vuoden 2022 talousarviossa arvioitua parempi. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden tulokseen 90 825,83 euroa tehdään poistoeron vähennystä 44 203,25 euroa suunnitelman mukaan, jolloin ylijäämäksi muodostuu 135 029,08 euroa. Tilikauden ylijäämä 135 029,08 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2022 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 2 449 966,93 euroa.

 

Toimintatuotot olivat 399 028,80 euroa ja ne pienenivät edellisvuodesta 15,8 %. Toimintakulut olivat 1 792 956,32 euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta yhteensä 3,0 %.  Henkilöstökulut kasvoivat edellisestä vuodesta 5,5 % ollen 1 028 530,31 €. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 57,4 %. Palvelujen ostot pienenivät 4,5 % (17 816,86 €) edellisestä vuodesta. Palveluostojen osuus toimintakuluista on 21,0 %. Aine- ja tarvikekulut kasvoivat 2,7 % vuodesta 2021. Aine- ja tarvikekulujen osuus toimintakuluista on 14,0 %.

 

Kirkollisverotulotuotto väheni 2,7 % vuodesta 2021 ollen 1 526 022,55 euroa.  Kirkollisverotulotuottojen osuus kokonaistuloista oli 63,7 %. Valtionrahoitusta saatiin 188 028,00 euroa, mikä on 8,6 % kokonaistuloista. Valtionrahoitus kasvoi 0,7 % vuoteen 2021 verrattuna. Rahoitustuottoja saatiin 68 058,99 euroa, mikä on 30 248,39 euroa enemmän kuin edellisvuonna.

 

Vuosikatetta kertyi 249 372,41 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 158 546,58 euroa.