Tekstikoko: A A A

Ajankohtaista

Nurmeksen seurakunnan vuoden 2023 talouden toteuma osoittautui ennakoitua paremmaksi.

Toteuma on noin 0,25 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

 

Nurmeksen seurakunnan tilinpäätös tarjoaa positiivisen yllätyksen. Seurakunnan tilikauden tulos on 246 441,21 euroa ylijäämäinen johtuen suurelta osin Sote-uudistuksesta. Kirkollisverotulokertymä oli 160 084,04 € suurempi kuin v. 2022. Verotulotäydennystä saatiin 27 629 € sekä metsätalouden tuottoja kertyi 99 126,29 €.

 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden tulokseen 246 441,21 euroa tehdään poistoeron vähennystä 43 955,91 euroa suunnitelman mukaan, jolloin ylijäämäksi muodostuu 290 397,12 euroa.

 

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2023 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 2 584 996,01 euroa.

 

Tilikauden tulos on 307 721,21 euroa vuoden 2023 talousarviossa arvioitua parempi. Toimintatuottoja kertyi 10,2 % talousarviossa arvioitua enemmän. Toimintakulut toteutuvat 5 % pienempänä kuin talousarviossa oli arvioitu. Rahoitustuottoja kertyi 37,1 % talousarvissa arvioitua enemmän.

Toiminnan vuosikatteeksi muodostui 387 578,10 euroa (v. 2022: 249 372,41 €).

 

 

Avoimet työpaikat

Nurmeksen ev.lut.seurakunta hakee suntio-kiinteistönhoitajaa osa-aikaiseen (60 %) tehtävään. Lue lisää