Tekstikoko: A A A

Ajankohtaista

Nurmeksen seurakunnan vuoden 2021 talouden toteuma osoittautui ennakoitua paremmaksi. Toteuma oli liki 0,26 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja tilikauden ylijäämä 257 402,43 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaan seurakunnan taloustilanne säilyi hyvänä. Tilikauden tulos oli 257 814,42 euroa vuoden 2021 talousarviossa arvioitua parempi. 

Toimintatuotot kasvoivat edellisvuodesta 10,4 % ja toimintakulut pienenivät 1,7 % vuodesta 2020. Ulkoisia toimintatuottoja kertyi 89 173 euroa arvioitua enemmän. Toimintakulut olivat 1 740 893 euroa ja ne toteutuivat 145 158 euroa arvioitua pienempänä. Toiminnan vuosikatteeksi muodostui 358 947 euroa (235 265 € v. 2020). Kirkollisverotuloja ja valtionrahoitusta kertyi yhteensä 1 755 341 euroa, mikä on 3 % edellisvuotta enemmän.

Tulokseen vaikuttivat arvioitua suurempi toimintatuottojen kasvu 89 173 €, kirkollisverotulokasvu 48 658 € sekä toimintakulujen säästöt.

Investointiosan toteuma oli 26 % (hautausmaan kalusto).